Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia Majątku i OC firmy

Prowadząc biznes zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie firmy, zarówno w zakresie majątku, ruchomości jak i zdrowia i życia swoich pracowników.
Ubezpieczamy każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. nie zależnie od wielkości firmy, czy zakresu świadczonych usług, bądź oferowanych produktów. Ubezpieczenia firm to wizytówka naszej agencji ubezpieczeniowej. Dopasujemy zakres ochrony w zależności od rodzaju działalności.
Ubezpieczenie dla firm: produkcyjnych, usługowych i handlowych. Twoja polisa będzie chronić majątek firmy od różnych ryzyk, odpowiedzialność cywilną, mienie w transporcie krajowym, oraz usługi assistance.

Indywidualne Ubezpieczenia Zawodowe Ostrów Wielkopolski

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC zawodowe? Dobrze przygotowania polisa ubezpieczenia zawodowego chroni Twój biznes, przed konsekwencjami popełnianych błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przy realizacji kontraktów.
Oferowane przez nas ubezpieczenie zawodowe obejmuje zarówno podstawowy zakres ochrony, jak również daje możliwość rozszerzenia polisy o klauzulę dopasowaną do specyfiki danej grupy zawodowej oraz o OC pracodawcy.
Składka obliczana jest w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych umów oferowanych często przez firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy. Mając w swojej ofercie kilka towarzystwa zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem:

OC Przewoźnika i Spedytora/Kabotaż

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) przeznaczone jest dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego).
Ubezpieczenie kabotażowe jest rozszerzeniem OC Przewoźnika (OCP) o pokrycie ryzyka uszkodzenia ładunku podczas przewozów wewnątrz innych krajów Unii Europejskiej (np. Niemcy – Niemcy)
Ubezpieczenie OC Spedytora (OCS) przeznaczone jest dla firm spedycyjnych i wiąże się z ryzykiem błędu w wyborze przewoźnika , któremu powierzono ładunek, czy błędu w innych czynnościach spedycyjnych np. błędnej instrukcji przewozowej.
Podstawowe OC Spedytora, co warto podkreślić , nie pokrywa szkód w towarze, jakie powstały podczas przewozu u wybranego przez spedytora przewoźnika, zwłaszcza w sytuacji gdy spedytor przyjął do realizacji zlecenie przewozowe, a nie posiada ani taboru pozwalającego zrealizować zlecenie, ani właściwej licencji transportowej . Takie pokrycie daje OC Spedytora z rozszerzeniem o przewoźnika umownego.
Masz pytania, potrzebujesz ofertę, dzwoń śmiało.

CARGO

Ubezpieczenie jest oferowane na bazie ICC A (International CARGO Clauses A) czyli ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk.
Pokrywa szkody w przewożonym ładunku niezależnie czy zachodzi wina przewoźnika, czy nie.
Może pokryć również ryzyko załadunku z magazynu nadawcy i rozładunku w magazynie odbiorcy (door to door).
Można użyć porównania, że jest to Autocasco towaru.
Ubezpieczenie CARGO nabiera szczególnego znaczenia w transporcie międzynarodowym, gdzie ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego zawarte w artykule 23 ustęp 3 konwencji CMR do 8,33 SDR (około 10 Euro) za kilogram utraconego lub uszkodzonego ładunku oznacza po prostu, że w przypadku towaru o wartości większej niż 10 Eur/kg poszkodowany nie będzie miał szansy uzyskania odszkodowania pokrywającego pełną wartość straty.

Ubezpieczenia Grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony. Zapewnia finansową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. To ochrona życia i zdrowia dla pracowników, która działa 24h na dobę, w pracy, w domu lub na urlopie. Obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także członków jego rodziny.
Główne zalety to: ochrona przez 24h na dobę – pracowników i ich rodzin, wypłata świadczeń możliwa w 48h od zgłoszenia w przypadku urodzenia Dziecka, śmierci Rodzica lub Teścia, urodzenia Dziecka martwego, świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, efektywna motywacja pracowników.
Mając w swojej ofercie kilka towarzystwa zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem:

Ubezpieczenie Prywatna Opieka Medyczna dla Firm

Prywatne Plany Kapitałowe